Y h t e y s t i e d o t

Toimitus:

Päätoimittajat:

Martti Tuohimetsä (vast.), p. 050 566 6068

Juhani Ihanus, p. 050 318 5357

Toimittajat:

Kristiina Lindfors, p. 040 831 0743

Mirja Malmberg, p. 040 838 1997

Pirkko Sammallahti, p. 040 715 3757

Hannu Säävälä, p. 040 537 3242

Harri Virtanen, p. 050 347 7716

Toimitussihteeri:

Tuomo Välkki, p. 050 533 3684

 

Toimitusneuvosto:

Puheenjohtaja:

Olavi Lindfors, p. 050 571 5830

Jäsenet:

Anna Collander, p. 040 587 9508

Riitta Hyrck, p. 040 582 4324

Leila Keski-Luopa, p. 050 532 4715

Erkki-Pekka Kinnunen, p. (09) 660 258

Terttu Mäkinen, p. 050 530 8946

Tuomo Tikkanen, p. 0400 459 742