P s y k o t e r a p i a

PSYKOTERAPIA on Therapeia-säätiön ja Therapeia-yhdistyksen julkaisema aikakauslehti. Se on tarkoitettu alan ammattilaisille ja kaikille psykoanalyyttisesta näkökulmasta kiinnostuneille.

PSYKOTERAPIA-lehti julkaisee tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät:

  • psykoanalyysia
  • psykoanalyyttista psykoterapiaa

Lehti julkaisee kirjoituksia näiden alojen tutkimus-, koulutus- ja ammatillisista kysymyksistä. Lehti seuraa ja kommentoi myös aihepiiriensä kannalta kiinnostavia tieteen, taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöitä. Tieteellisissä artikkeleissa sovelletaan referee-menettelyä.

PSYKOTERAPIA-lehti on alansa monipuolisin suomenkielinen julkaisu, ja siihen kirjoittavat eri psykoanalyyttisten yhteisöjen jäsenet sekä muut näistä kysymyksistä kiinnostuneet tutkijat ja kliinikot niin kotimaasta kuin ulkomailta.

PSYKOTERAPIA-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tilaushinta vuonna 2015 on yhteisötilauksena 75 euroa.
Yksilötilauksena 60 euroa (vain vuosi 2015), kestotilauksena 55 euroa.

Irtonumeroiden hinta on 19 euroa.